VDL Opleiding MAG-lassen Plaat – NIL niveau 4 bij De Groot LPMW Lasinstituut

Hoog slagingspercentage
NIL-erkend diploma
Extra veel praktijkles
Flexibele tijden
Ook op locatie

MAG-lassen Plaat – NIL Niveau 4

De cursus richt zich op het aanleren van de beroepsmatige vakhandelingen van booglassen met afsmeltende elektrode in beschermgas (Mag) op niveau 4 van het NIL in de materiaalgroep staal. Op niveau 4 worden drie categorieën onderscheiden.

Na de cursus moeten de deelnemers de omschreven en vastgestelde vaardigheden voor de gekozen categorie zelfstandig kunnen uitvoeren aan de hand van de gebruikelijke tekeningen en werkinstructies. De cursus wordt gegeven conform de reglementen van het NIL.

De cursus op het vierde niveau wordt gegeven in ongelegeerd staalplaat van 10 tot 20 mm dikte en in alle lasposities. Deze cursus is gericht op het behalen van het diploma op niveau 4.

Examen & Diploma

De lascursus wordt afgesloten met een theorie- en praktijkexamen. Bij voldoende resultaat ontvangt u het NIL-diploma.

Kosten

Kosten op locatie Lasinstituut:   € 3.660,- excl. BTW, inclusief examenkosten en lesmateriaal

Kosten op locatie VDL:                €3.010,- excl. BTW, inclusief examenkosten en lesmateriaal

Let op: Voor een opleiding op locatie geldt een minimum van 6 kandidaten!

Planning

Duur van de opleiding

16 avonden – 4 lesuren + 1 dag examens

De studiebelasting buiten de lessen om bedraagt voor deze cursus c.a. 1 uur per week (het gaat hier enkel om een indicatie, daar dit per cursist verschilt).

Wanneer

De planning wordt in overleg met de desbetreffende VDL-bedrijven samengesteld.

Minimumaantal deelnemers

Voor deze opleiding geldt een minimumaantal deelnemers van 6 en een maximumaantal van 10 deelnemers.

Locatie

In overleg met De Groot LPMW Lasinstituut af te stemmen. Opleiding vindt plaats op een van de deelnemende VDL-locaties. Indien door de deelnemende VDL-bedrijven geen groepje van ten minste 6 kandidaten kan worden gevormd, wordt samen met De Groot LPMW Lasinstituut gekeken naar de mogelijkheden op eigen vestigingen.

Inhoud

 • Lezen en interpreteren van tekeningen voor laswerk
 • Aansluiten en instellen van TIG-lasapparatuur
 • Kiezen en voorbewerken van de niet-afsmeltende elektrode
 • Kiezen van beschermgas en toevoegmateriaal
 • Hecht- en aflasvolgorde, rekening houdend met krimpvorming
 • Lassen van de juiste lasnaadvormen in de lasstanden: PA, PB
 • Lasverbindingen in werkstukken van staal opgebouwd uit plaat-, pijp- en/of plaat/pijp materiaal
 • Kwaliteitseisen naleven volgens de geldende normen
 • Toepassen van veiligheidsvoorschriften voor, tijdens en na het lassen

Vooropleiding

Voor deze cursus dient de kandidaat te beschikken over een diploma MAG 3 Staal of RVS.

Lunch/diner

Op de opleidingslocatie zullen water, koffie en thee beschikbaar zijn. Daarnaast kan in overleg voorafgaand aan de les een maaltijd worden verzorgd.

De kosten voor hiervoor zijn niet inbegrepen in de prijs, en worden?later doorbelast vanuit het desbetreffende VDL Bedrijf waar de cursus gehouden wordt.

Herexamens & vrijstellingen

Theorie:

 • Indien voor de theorie een voldoende resultaat is behaald geeft dit binnen het betrokken lasproces en niveau een vrijstelling voor de theorie voor andere materialen, gedurende drie jaar, gerekend

vanaf de betreffende examen datum.

 • Indien voor tekeninglezen een voldoende resultaat – minimum cijfer zes (6,0) – is behaald wordt hiervoor gedurende drie jaar vrijstelling verleend, gerekend vanaf de datum waarop dat examen is afgenomen.

Praktijk:

 • Indien voor het onderdeel praktijk een voldoende resultaat is behaald en voor het onderdeel theorie een onvoldoende resultaat is behaald of nog geen examen is afgelegd, geldt vrijstelling voor het onderdeel praktijk voor de duur van één jaar, gerekend vanaf de datum waarop het eerste praktijkexamen is afgenomen.
 • Voor niveau 3 & 4 geldt: elk werkstuk waarvoor bij het examen een voldoende eindresultaat is verkregen geeft bij herexamen recht op vrijstelling. Deze resultaten blijven geldig voor maximaal één jaar, gerekend vanaf de datum waarop het eerste praktijkexamen is afgenomen.

Annulering

In geval van annuleren is LASINSTITUUT gerechtigd om de volgende kosten bij VDL in rekening te brengen:

 • Bij annulering tot één maand voor aanvang van de opleiding: 0% van de opleidingsprijs;
 • bij annulering tussen één maand en één week voor aanvang van de opleiding: 25% van de opleidingsprijs;
 • bij annulering binnen één week voor aanvang van de opleiding: 50% van de opleidingsprijs.

Indien de eerste opleidingsdag heeft plaatsgevonden, is annulering niet meer mogelijk.

Indien Deelnemer door ziekte niet deel kan nemen aan de opleiding dient hij dit zo spoedig mogelijk aan LPMW Lasinstituut mee te delen. Deelnemer is in dat geval gerechtigd op een ander, in overleg met LPMW Lasinstituut vast te stellen, tijdstip alsnog aan de opleiding deel te nemen. Deelnemer dient in geval van ziekte een (huis)artsverklaring over te leggen waaruit blijkt dat hij daadwerkelijk door ziekte niet in staat is aan de opleiding deel te nemen.

Het staat VDL in geval van uitval vrij om vervangende kandidaten aan te dragen.

Lesmateriaal

De kandidaat dient zelf te beschikken over veilige schoenen, en een brandwerend overall. Een laskap en handschoenen worden desgewenst beschikbaar gesteld door De Groot LPMW Lasinstituut.

Het overige lesmateriaal, te weten het NIL lesboek en aanvullende documentatie, wordt eveneens door De Groot LPMW Lasinstituut verzorgd en uitgedeeld tijdens de eerste les.

Inschrijven

De Groot LPMW Lasinstituut

 

Astrid Dirkzwager

Opleidingsco?rdinator

088 – 13 44 555
a.dirkzwager@lasinstituut.nl

Jannes Ottevanger

Marketing & Sales Co?rdinator

088 – 13 44 555
j.ottevanger@lasinstituut.nl