Wat is certificeren?

Hoog slagingspercentage
NIL-erkend diploma
Extra veel praktijkles
Flexibele tijden
Ook op locatie

Las certificaat halen: Waarom is het nodig?

Om te waarborgen dat productie en arbeidsprocessen in onder meer de metaalsector veilig en verantwoord worden uitgevoerd, zijn op nationaal als internationaal niveau wettelijk normen vastgelegd. Het lascertificaat bewijst dat een lasser voldoet aan deze kwaliteitsnormen.

De verzamelingen van regels, werkvoorschriften, veiligheidsprotocollen en werkprocedures worden vastgelegd in een zogeheten norm. Er zijn normen voor materialen, apparatuur, personeelszaken en werkprocessen. Om als bedrijf werkzaam te mogen zijn in de metaalsector, dien je in het bezit te zijn van de nodige certificaten.

Er zijn certificaten op bedrijfsniveau en op personeelsniveau. Voor bedrijven is het verplicht hun procedures vast te leggen in een kwaliteitshandboek. Zonder te voldoen aan de verplicht gestelde normen, mag een bedrijf haar producten niet voorzien van een (verplichte) CE-markering. In het kwaliteitsboek staan onder andere de specifieke laswerkzaamheden vastgelegd, welke moeten zijn gekwalificeerd aan de hand van zogenaamde lasmethodekwalificaties.

Wat is een las methode kwalificatie (LMK)?

Een lasmethodekwalificatie is een document dat aantoont dat uitgevoerde laswerkzaamheden binnen een bedrijf zijn beproefd en gecertificeerd.

Hoe haal je een lasmethodekwalificatie (LK)?

Op basis van een LMB (lasmethodebeschrijving) of WPS (welding procedure specification) wordt een las uitgevoerd door een lasser naar keuze, waarna het gelaste proefstuk ter onderzoek wordt aangeboden aan een hiervoor geaccrediteerd laboratorium. Wanneer in het lab is vastgesteld dat de lasverbinding kwalitatief goed is, ontvangt het bedrijf hiervan bewijs aan de hand van een LMK.

Wanneer de beproeving niet akkoord bevonden is kan een nieuwe poging worden gedaan om voor dit proces te certificeren. Nu wordt deze LMK vaak gelast door een medewerker die deze werkzaamheden in de praktijk gaat brengen. Het kan echter zo zijn dat een bedrijf een beroep doet op een externe lasser, en dus zelf enkel in het bezit hoeft te zijn van een LMK.

Een bedrijf is niet verplicht om hiervoor zelf intern een lasser te kwalificeren of certificeren. Wanneer een lasser bovengenoemde werkzaamheden wil uitvoeren, dient hij/zij zich te certificeren of kwalificeren aan de hand van een lasserkwalificatie of LK. Een LK is afgeleid van de LMK en toont aan dat de lasser in kwestie in staat is om deze las succesvol uit te voeren. Certificeren of kwalificeren gebeurt altijd onder toeziend oog van een hiervoor gemachtigde beoordelaar.

Certificeren bij het Lasinstituut

Bij het Lasinstituut helpen wij bedrijven, medewerkers en particulieren bij het certificeren en kwalificeren van de laswerkzaamheden binnen de organisatie. Met een directe machtiging vanuit DNV zijn wij in staat om te beoordelen en examineren bij de afname van een LMK of LK. Dit doen wij zowel op onze eigen locaties als bij de klant op locatie. Zowel voor certificeren/kwalificeren boven- als onderwater begeleiden wij projecten, en daarnaast helpen wij bedrijven om de certificaten te actualiseren/verlengen.

Om overzicht te houden in de certificaten van de medewerkers, bieden wij tevens ons eigen platform lascertificaat.nl aan. Hiermee heb je overal en altijd toegang tot je certificaten, kun je overzichten uitdraaien en krijg je melding wanneer certificaten verlengd dienen te worden. Kijk hier voor meer informatie over certificeren bij het Lasinstituut.