Wat is een EN 1090 certificering?

Hoog slagingspercentage
NIL-erkend diploma
Extra veel praktijkles
Flexibele tijden
Ook op locatie

Wanneer heb ik een EN 1090 certificaat nodig?

Wanneer je als bedrijf werkzaam bent in aluminium of staal, ben je sinds juli 2014 in het bezit zijn van een ISO 1090 certificaat. Op het moment dat aan alle gestelde regels en normen is voldaan, mag je als bedrijf eigenhandig je producten van een zogeheten CE-markering voorzien.

Om als bedrijf aanspraak te kunnen maken op een EN 1090 certificaat dien je met de organisatie een aantal stappen te doorlopen. Zo is het verplicht om alle procedures en protocollen vast te leggen in een zogeheten kwaliteitsbeheersysteem, dat ook wel wordt aangeduid met de afkorting FPC wat staat voor Factory Production Control.

Deze productiebeheersing dient vervolgens door een geaccrediteerde organisatie aan de hand van een audit te worden getoetst, alvorens het certificaat kan worden verstrekt. De EN 1090 is opgesplitst in de NEN-EN 1090-1 en EN 1090-2.

Beide normenbundels zijn opgesteld door de normen commissie, en worden eens in de zoveel tijd geactualiseerd en aangepast. Zo is per januari 2018 een nieuwe druk van de EN 1090-2 uitgegeven. Bedrijven worden geacht om de wijzigingen in deze norm direct te implementeren in hun kwaliteitshandboek. Wanneer niet wordt voldaan aan deze nieuwe norm riskeert een bedrijf bij een volgende audit dat de productie moet worden stilgelegd tot aan de nieuwste criteria binnen deze norm is voldaan.

Wat is een CE-markering?

Sinds 2014 ben je als bedrijf in Europa verplicht om een CE-markering aan te brengen op uw producten, waarmee je aangeeft dat de producten voldoen aan de actuele regels en normeringen die van toepassing zijn op aluminium en staal. Het is dan ook verboden om een product in deze branche zonder CE-markering op de markt te brengen.

Hulp bij EN 1090 certificering?

Om te voldoen aan alle gestelde regels die zijn vastgelegd in de EN 1090, wordt vaak binnen de organisatie een lastechnicus of lasingenieur aangewezen. Wanneer je als bedrijf echter niet beschikt over de kennis of expertise om dit traject in goede banen te lijden, staat het je volledig vrij om hiervoor een beroep te doen op een externe professional.

Bij het Lasinstituut helpen wij onze klanten naast opleidingen en workshops, met certificeringstrajecten. Het gaat hierbij om certificering op zowel bedrijfs- als medewerkersniveau. Of het nu gaat om het afnemen van een lasserskwalificatie of het samenstellen van een kwaliteitshandboek; wij assisteren je graag bij het certificeren van processen, medewerkers of het bedrijf.

Ook voor begeleiding naar een EN 1090 certificaat staan wij je graag van dienst. Bekijk hier onze website voor meer informatie.