Klachtenprocedure

Hoog slagingspercentage
NIL-erkend diploma
Extra veel praktijkles
Flexibele tijden
Ook op locatie

De Groot LPMW Lasinstituut organiseert jaarlijks een groot aantal cursussen en heeft daarin een jarenlange ervaring opgebouwd. LPMW Lasinstituut streeft ernaar zijn cursussen naar tevredenheid van de cursisten te organiseren. Toch kan het voorkomen dat een cursist een klacht heeft over een gevolgde cursus of over een procedure.

Klacht kenbaar maken schriftelijk via E-Mail of via telefoon

Iedereen kan een eventuele klacht desgewenst per telefoon of per e-mail of per brief aan LPMW Lasinstituut kenbaar maken. Dit dient te gebeuren binnen 14 dagen na afronding van de opleiding. Als u uw klacht per telefoon kenbaar wilt maken dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de desbetreffende opleidingscoördinator (a. Dirkzwager) of met de operationeel manager (H. Kaspers) via 088-1344555.

Als u uw klacht per e-mail kenbaar wilt maken, kunt u een mail sturen naar de desbetreffende opleidingscoördinator (A. Dirkzwager) via a.dirkzwager@lasinstituut.nl met in de e-mail vermeld:

  • Uw naam, adres en telefoonnummer.
  • De titel en de datum van de cursus waar u een klacht over heeft.
  • Beschrijving van de klacht.

Binnen één week na ontvangst van een klacht ontvangt de klager een bevestiging van ontvangst van de klacht en de mededeling dat de klacht in behandeling is genomen en wie de klacht zal afhandelen binnen drie weken na ontvangst. Klachten en de wijze van afhandeling worden vertrouwelijk behandeld en geregistreerd en voor de duur van drie jaar bewaard.

In geval de klacht niet naar tevredenheid van partijen kan worden opgelost is het mogelijk de klacht voor te leggen aan een onafhankelijke derde partij, te weten de heer M. Heule (mheule@hhcorpaf.com ), waarbij het oordeel bindend is voor partijen.