Home Rij 1Nieuws

Lasinstituut als kwalificatiepartner van uitzendorganisaties in Nederland

By 10 september 2021 No Comments

Lasinstituut als kwalificatiepartner van uitzendorganisaties in Nederland

Hoog slagingspercentage
NIL-erkend diploma
Extra veel praktijkles
Flexibele tijden
Ook op locatie

Jaarlijks begeleiden we bij het Lasinstituut honderden kwalificaties, zowel op locatie bij onze opdrachtgevers als op onze eigen vestigingen. Hierbij is soms vooraf door de klant al duidelijk in kaart gebracht, wat de optimale kwalificatie(s) is om de meest gunstige dekking te bereiken voor de lasser(s) in kwestie. In veel gevallen echter, wordt ons gevraagd hierin een adviserende rol te spelen. Men weet doorgaans waaraan de lasser in kwestie moet voldoen, maar ontbeert de norm-technische kennis om dit door te vertalen naar een concrete kwalificatie die voor de lasser en het bedrijf de breedste “range” oplevert.

Lascertificaat
Inhouse traject

Holle frasen en misvattingen bij niet-technisch personeel

In onze rol als certificeringspartner worden wij wekelijks benaderd door uitzendorganisaties. In een sector waarin certificaten, kwalificaties en technische kennis zo’n prominente rol spelen, is het niet verwonderlijk dat uitzenders en detacheerders op zoek zijn naar een aanspreekpunt. Consultants, bemiddelaars en intercedenten zijn technisch vaak beperkt onderlegd, en moeten uitgaan van informatie die zij vanuit opdrachtgevers krijgen aangeleverd. Wanneer hier onvolledig gecommuniceerd wordt, ruis op de lijn ontstaat of simpelweg niet wordt begrepen wat een specifiek profiel inhoudt, is het resultaat vaak een ‘aanvraag’ waar je op het eerste oog nog niet zo veel mee kunt. Er worden dan vaak termen gebruikt, die eigenlijk weinig tot niets zeggen over de aard van het gezochte profiel.

De term “fotolasser” is hier een goed voorbeeld van. Een belangrijk onderdeel van elke kwalificatie is het stukje onderzoek (NDO/DO). In eerste instantie wordt na een beproeving de las visueel geïnspecteerd door de examinator/beoordelaar die de proef komt afnemen. Indien de proeflas aan de visuele acceptatiecriteria voldoet, kan deze naar het laboratorium worden gestuurd voor aanvullende NDO/DO onderzoeken. Welke onderzoeken benodigd zijn is afhankelijk van lasproces, materiaalsoort, materiaal dikte, type verbinding Hoeklas of v-naad (FW/BW) etc.

Bij deze onderzoeken wordt onderscheid gemaakt tussen destructief onderzoek (DO), waarbij het proefstuk dient te worden beschadigd of vernietigd om de gewenste data te verkrijgen, en non-destructief onderzoek (NDO), waarbij het proefstuk intact blijft. Aan de hand van bijvoorbeeld ultrasoon onderzoek (US) of röntgen onderzoek (RT), kan dan inzicht worden verkregen in de kwaliteit van de lasverbinding.

De aard van de las, toegepaste norm (bijvoorbeeld EN-ISO 9606-1, ASME IX of AWS) en gekozen materiaal bepalen samen wat voor onderzoeken bij een specifieke kwalificatie noodzakelijk zijn. Eén van de non-destructieve onderzoeksmethoden om de kwaliteit van een lasverbinding te beoordelen is een röntgenonderzoek. De term “fotolasser” slaat dus simpelweg op een lasser die beschikt over ten minste één lascertificaat certificaat, waarbij tijdens de desbetreffende kwalificatie een röntgenfoto is geschoten van het proefstuk. We hebben het hier dus niet per definitie over de “allerbeste lassers”.

Ook de term “gecertificeerde lasser” duidt enkel en alleen aan dat een lasser beschikt over ten minste één lasserskwalificatie certificaat, waarbij dit nog niets zegt over de specifieke lassen waarvoor hij of zij deze behaald heeft.

De Lasinstituut Pockets: Onmisbaar op jouw bureau!

Vorig jaar introduceerde het Lasinstituut de inmiddels veel verzochte Lasinstituut Pockets. In deze handige boekjes wordt op verschillende niveaus uitleg gegeven van processen die verband houden met het kwalificeren en lassers en het beheer van las-technische documentatie. Ideaal voor las-technische professionals, maar eveneens voor HR-medewerkers, bemiddelaars en management, om meer inzicht te krijgen in de processen die gepaard gaan met het werken volgens de geldende normen.

De Pockets worden uitgedeeld tijdens onze opleidingen en workshops, maar zijn eveneens los verkrijgbaar. Neem contact op met onze binnendienst voor meer informatie.

Gericht advies en creëren van bewustwording

Het Lasinstituut helpt uitzendorganisaties op verschillende manieren met het verbeteren van het wervingstraject van lassers, door middel van gerichte trainingen/workshops, die het algemene kennisniveau op het gebied van lassen en normen/wetgeving hieromtrent drastisch verhogen. We helpen andere typen professionals met de juiste blik naar het profiel van een lasser te kijken, opdat hij/zij de eigen klant of opdrachtgever beter kan informeren. Daarnaast fungeren wij voor klanten als eerste aanspreekpunt bij certificeringsvraagstukken en overige las-technische uitdagingen.

Lascertificering onder het vaandel van DNV

 Belang van lascertificering

Steeds vaker merken opdrachtgevers op dat de werkzaamheden aan bepaalde keuringsvoorwaarden moeten voldoen (PED, EN-ISO 3834, EN 1090). Aan deze voorwaarden kan worden voldaan als de benodigde lasvaardigheden aanwezig zijn, en de hieruit voortvloeiende documentatie op orde is. De vraag naar gecertificeerde lassers neemt dan ook toe.

Volgens de EN-ISO 3834/EN 1090 normering moeten de lassers een geldige lasserskwalificatie hebben. Lassen is een vak. Om dit vak uit te oefenen, dient men over de juiste kennis en vaardigheden te beschikken. Gecertificeerde lassers dienen aan de hand van halfjaarlijkse- en tweejaarlijkse verlengingen van hun lasserskwalificaties, aan te tonen dat zij nog steeds over het benodigde niveau beschikken. Onze lasopleidingen richten zich op het bijbrengen van de nodige gespecialiseerde kennis en vaardigheden en het behalen van de benodigde lasserskwalificaties.

DNV Certificaat

De dienstverlening van DNV GL kenmerkt zich door onafhankelijkheid, deskundigheid en betrokkenheid. De examinator is niet betrokken bij de opleiding zelf. DNV GL is verantwoordelijk voor de uitgifte van de persoonscertificaten van vakbekwaamheid en voor de uitvoering van de examens. DNV heeft De Groot LPMW Lasinstituut een licentie verleend om namens haar de examens af te nemen c.q. het proeflaswerk te beoordelen. De Groot LPMW Lasinstituut werkt volgens de ISO 17024 norm voor het certificeren van lasprocessen en is als examenorganisaties dus geaccrediteerd om lasserskwalificaties en lasmethodekwalificaties af te nemen.

Naast een accreditatie van DNV heeft De Groot LPMW Lasinstituut ook contracten met het Lloyd’s register en voor maritieme toepassingen die onder de off-shore rules vallen met IACS.

Het Lasinstituut heeft tevens zitting in de NEN-normencommissie.

NEN

Wil je weten wat het Lasinstituut voor jou kan betekenen? Neem contact met ons op via 088-13 44 555 of info@lasinstituut.nl. We plannen graag een afspraak (fysiek of op afstand) met je in om nader kennis te maken!

Leave a Reply