Normen, specificaties wet- en regelgeving

Hoog slagingspercentage
NIL-erkend diploma
Extra veel praktijkles
Flexibele tijden
Ook op locatie

Op deze pagina vind je een aantal belangrijke highlights & tabellen terug, die je als las-deskundige altijd bij de hand wilt hebben!

Belangrijkste geldigheidsgebieden volgens EN-ISO 9606-1

neergesmolten dikte per proces in de proef

s

Geldigheidsgebied a,b
s < 3 s tot 3c

of

s tot 2sc

grootste van beide

3 ? s <12 3 tot 2s d
s ? 12e,f ? 3f
a Voor een enkelvoudig lasproces en hetzelfde type toevoegmateriaal is s gelijk aan de moedermateriaal dikte t.

b Voor aftakkingen is het geldigheidsgebied voor de neergesmolten dikte :

-??????? Opgezette verbinding zie voorbeeld, Figuur 1 a), de neergesmolten dikte van de aftakking

-??????? Ingezette of doorgestoken verbindingen: zie voorbeeld, Figuur 1 b) en c), de neergesmolten dikte van de hoofdpijp of mantel

c Voor autogeen lassen (311): s tot 1,5s

d Voor autogeen lassen (311): 3 tot 1,5s

e De kwalificatieproef moet in tenminste 3 lagen gelast worden

f Voor meervoudig processen, s is de neergesmolten dikte per proces.

Tabel 4 ? Geldigheidsgebied voor neergesmolten dikte van stompe lassen, EN-ISO 9606-1

 

Afmetingen in mm
Buitendiameter proefstuka

D

Geldigheidsgebied
D ? 25 D tot 2D
D > 25 ? 0,5D (25 mm min.)
a Voor holle profielen is D de afmeting van de kleinste zijde.

Tabel 5 ? Geldigheidsgebied voor uitwendige diameter

Materiaaldikte van het proefstuk t Geldigheidsgebied
t < 3 t tot 2t, of 3, grootste van beide
t ? 3 ? 3

Tabel 6 ? Geldigheidsgebied voor de materiaaldikte van het proefstuk voor hoeklassen, EN-ISO 9606-1

 

Testpositie van proefstuk Geldigheidsgebied
PA

Onder de hand

PC

Uit de zij

PE

Boven het hoofd

PF

opgaand

PG

neergaand

PA x ? ? ? ?
PC x x ? ? ?
PE (plaat) x x x ? ?
PF ( plaat ) x ? ? x ?
PH (pijp) x ? x x ?
PG ( plaat ) ? ? ? ? x
PJ (piip) x ? x ? x
H-L045 x x x x ?
J-L045 x x x ? x
OPMERKING Zie ook 5.3.
x????????? duidt die lasposities aan waarvoor de lasser wordt gekwalificeerd

?????????? duidt die lasposities aan waarvoor de lasser niet wordt gekwalificeerd

Tabel 7- Geldigheidsgebied voor lasposities van stompe lassen, EN-ISO 9606-1

 

Testpositie
van
proefstuk
Geldigheidsgebied
PA Onder de hand PB Horizontaal PC
Uit de zij
PD
Boven het hoofd
PE
Boven het hoofd
PF Opgaand PG
neergaand
PA x ? ? ? ? ? ?
PB x x ? ? ? ? ?
PC x x x ? ? ? ?
PD x x x x x ? ?
PE (plaat) x x x x x ? ?
PF (plaat) x x ? ? ? x ?
PH (pijp) x x x x x x ?
PG (plaat) ? ? ? ? ? ? x
PJ (pijp) x x ? x x ? x
OPMERKING Zie ook 5.3.
x????????? duidt die lasposities aan waarvoor de lasser wordt gekwalificeerd

?????????? duidt die lasposities aan waarvoor de lasser niet wordt gekwalificeerd

?Tabel 8– Geldigheidsgebied voor lasposities voor hoeklassen, EN-ISO 9606-1

 

Proefstuk Geldigheidsgebied b
Enkele laag (sl) Meer-lagen (ml)
Enkele laag (sl) x ?
Meer lagen (ml)a x x
X???????????????????????????? duidt die laagtechniek aan waarvoor de lasser wordt gekwalificeerd.

?????????? duidt die laagtechniek aan waarvoor de lasser niet wordt gekwalificeerd.

a???????????? Tijdens het lassen van het proefstuk moet de keurmeester visuele inspectie verrichten op de 1e laag volgens de eisen van Par. 7.

b???????????? Als een lasser gekwalificeerd is voor een meerlaags stompe las en hij of zij maakt een aanvullende hoeklas zoals omschreven in
5.4 e), dan is hij of zij gekwalificeerd voor meerlaags en enkellaags hoeklassen.

Tabel 10? Geldigheidsgebied voor laagtechniek bij hoeklassen, EN-ISO 9606-1

Geldigheidsgebieden volgens EN-ISO 15614-1?

?

 

Dikte van het proefstuk

t

Geldigheidsgebied
Dikte van het moedermateriaal  

Dikte van het neergesmolten lasmetaal voor elk proces

s

Niveau 1 Niveau 2
E?n laag Meer lagen
t ? 3  

0,5 t tot en met 2 t

 

max. 2 s

3 < t ? 12 1,5 tot en met 2 t 0,5 t (3 min) tot en

met 1,3 t

3 tot en met 2 ta max. 2 sa
12 < t ? 20 5 tot en

met 2 t

0,5 t tot en met 1,1 t 0,5 t tot en met 2 t max. 2 s
20 < t ? 40 5 tot en

met 2 t

0,5 t tot en met 1,1 t 0,5 t tot en met 2 t max. 2 s wanneer s < 20 max. 2 t wanneer s ? 20
40 < t ? 100 5 tot en

met 200

? 0,5 t tot en met 2 t max. 2 s wanneer s < 20 max. 200 wanneer s ? 20
100 < t ? 150 5 tot en

met 200

? 50 tot en met 2 t max. 2 s wanneer s < 20 max. 300 wanneer s ? 20
t > 150 5 tot en met 1,33 t ? 50 tot en met 2 t max. 2 s wanneer s < 20 max. 1,33 t wanneer s ? 20
a Voor niveau 2: indien kerfslageisen zijn voorgeschreven maar geen kerfslagproeven zijn uitgevoerd, is de maximale dikte? van kwalificatie beperkt tot 12 mm.

Tabel 7 ? Geldigheidsgebied voor materiaaldikte en dikte van het neergesmolten lasmetaal bij stompe lassen

 

 

 

Dikte van het proefstuk

t

Geldigheidsgebied
 

Materiaaldiktea

?? Keelhoogte
E?n laag ???? Meer lagen
t ? 3 0,7 t tot en met 2 t 0,75 a tot en met 1,5 a Geen beperking
3 < t < 30 3 tot en met 2 t
t ? 30 ?5
Indien een hoeklas is gekwalificeerd door middel van een beproeving van een stompe las, moet het geldigheidsgebied van de keelhoogte worden gebaseerd op de dikte van het neergesmolten lasmetaal.

OPMERKING? a is de nominale keelhoogte zoals gespecificeerd in pWPS voor het proefstuk.

a In geval van verschillende materiaaldikten, moet het geldigheidsgebied voor beide dikten van het proefstuk afzonderlijk worden berekend.

Tabel 8 ? Voor niveau 2: Geldigheidsgebied voor de materiaaldikte en keelhoogte van hoeklassen

 

Afmetingen in millimeter

Diameter van het proefstuk Geldigheidsgebied
D ?0,5 D
OPMERKING 1? Bij holle secties met een andere vorm dan rond (bv. elliptisch) is D de afmeting van de kortere zijde.

OPMERKING 2 D is de uitwendige diameter van de pijp van een stompe las of de uitwendige diameter van de aftakkingspijp voor een aftakking (zie Figuur? 4, uitwendige diameter D2).

Tabel 9 ? Voor niveau 2: Geldigheidsgebied voor de diameter van pijpen en aftakkingen

?

?

Vak Lastechniek is continu in beweging

Daarnaast kun je uitstekend bij ons terecht voor kaderopleidingen. Het volgen van kaderopleidingen is belangrijk om op de hoogte blijven van wijzigingen in normen, regelgeving, technieken of hogere eisen. Met een lascertificaat kun je laten zien dat je op de hoogte bent van de veranderde lastechniek. Het biedt jou als lasser dan ook zekerheid bij opdrachtgevers. Je vindt onder andere de volgende kaderopleidingen bij De Groot LPMW Lastinstituut:Meesterlasser (IWP) en Lasspecialist (IWS).

Wij kunnen aantonen dat wij continu kijken naar het vak Lastechniek. Zo is orbitaal lassen een relatief nieuw proces in de laswereld. Wil jij orbitaal lasser worden? Neem dan gerust?contact?met ons op voor de mogelijkheden!

Lascursus op maat

Wij bieden NIL-lasopleidingen,?lascertificeringenéén kaderopleidingen aan op ieder gewenst niveau. Bovendien is het mogelijk om de praktijklessen in de avond en het weekend te volgen. Wil je liever een specifieke lascursus volgen? Een lascursus die volledig afgestemd is op jouw voorkeuren en wensen? Het is voor ons mogelijk om een lascursus met specifiek trainingsprogramma voor jou op te stellen. Voor meer informatie verzoeken wij je om?contact?met ons op te nemen.

Wil je meer informatie? Je kunt contact met ons opnemen via:?088-1344555?of per e-mail:?info@lasinstituut.nl.