BMBE lassen

Hoog slagingspercentage
NIL-erkend diploma
Extra veel praktijkles
Flexibele tijden
Ook op locatie

Wil je leren booglassen?

Wil je leren booglassen? Oftewel BMBE lassen? Schrijf jezelf dan direct in bij De Groot LPMW Lasinstituut en volg één van onze BMBE opleidingen! Onze specialisten zorgen ervoor dat jij deze lastechniek professioneel onder controle krijgt!

Je kunt bij De Groot LPMW Lasinstituut terecht voor de volgende BMBE opleidingen:

BMBE NIL-niveau 1+2

Wat is BMBE-lassen?

BMBE-lassen staat voor Booglassen Met Beklede Elektrode. Deze methode is relatief oud, maar wordt nog altijd veel toegepast. Het grootste voordeel van het BMBE lassen is dat er geen gebruik hoeft te worden gemaakt van een beschermgas. In plaats van beschermgas wordt de las beschermd door legeringen in de bekleding van de elektrode. De afsmeltende bekleding van de elektrode cre?ert een zogeheten slak die de las beschermt tegen eventuele vervuiling. Dit maakt het BMBE lassen uitermate geschikt voor laswerk dat buiten moet worden uitgevoerd. Elektrode of BMBE lassen wordt met name toegepast voor het ruwere laswerk. Hierbij kun je denken aan constructielassen of spoorbouw.

Een ander voordeel van het BMBE lassen is dat er sprake is van een hoge ?neersmelt?. Doordat er gebruik wordt gemaakt van elektrodes met doorgaans grotere diameters dan bijvoorbeeld?TIG of?MAG?lasdraden, wordt er per ?snoer? meer materiaal toegevoegd. Hierdoor is het mogelijk om met BMBE lassen een las in minder lagen te vullen dan met bijvoorbeeld TIG of MAG lassen. BMBE lassen wordt in de praktijk ook wel aangeduid met procesnummer 111 of SMAW (Shielded Metal Arc Welding). Tijdens het theoriegedeelte van onze lasopleidingen wordt hier dieper op ingegaan.

Booglassen en smeltlassen?

Net als TIG , MIG en MAG lassen wordt BMBE lassen onder de noemers booglassen en smeltlassen geschaard. Reden hiervoor is dat de elektrode contact maakt met het proefstuk, waarmee een elektrische boog wordt getrokken die zowel de elektrode als het proefstuk tot smelten brengt. Door het smelten van de bekleding van de elektrode, komen gassen vrij die de las beschermen. Wat overblijft is een slak die de las tijdens het afkoelen/harden beschermt. Deze slak dient na het lassen te worden verwijderd, en de afsmeltende elektrode moet steeds worden vervangen. Dit maakt BMBE lassen een arbeidsintensief proces. Tijdens een lasopleiding zal je ook hierin worden getraind. Verschillende elektrodes kunnen worden toegepast tijdens het BMBE lassen. Er wordt in principe onderscheid gemaakt in een drietal categorie?n: basisch, rutiel en cellulose. In onze lasopleidingen maken we doorgaans gebruik van basisch en rutiel elektrodes.

Lasopleiding tot BMBE lasser

In principe geldt voor elke NIL lasopleiding een vrije instroom t/m niveau 3. BMBE lassen is echter niet de makkelijkste lasopleiding. Het raakvlak met bijvoorbeeld MAG of TIG lassen is kleiner dan bij andere lasprocessen. Wanneer je twijfelt of een (hogere) lasopleiding voor jou haalbaar is, nodigen wij je graag uit voor een gratis testdag. Onze docent kan dan aan de hand van zijn bevindingen een advies uitbrengen, in het kader van een passende lasopleiding.

Schrijf jezelf direct in!

Schrijf jezelf in voor één van onze lasopleidingen tot BMBE lasser. Heb je vragen? Neem dan gerust contact met ons op voor meer informatie. De Groot LPMW Lasinstituut helpt je graag!