Meesterlasser (IWP)

Hoog slagingspercentage
NIL-erkend diploma
Extra veel praktijkles
Flexibele tijden
Ook op locatie

Wanneer en waar?

 • Locatie: Breda – Oktober 2024 – Avondopleiding
 • Locatie: Tiel – Oktober 2024 – Avondopleiding

De groepsgrootte varieert van minimaal 6 tot maximaal 14 personen

Voor wie

Een opleiding van lastechnisch kader voor medewerkers die in een bedrijf belast zijn met leidinggeven aan en toezicht houden op de praktische werkzaamheden bij het lassen van verschillende materiaalsoorten en verschillende lasprocessen zoals:

 • Voorbereiding;
 • Lasproceskeuze;
 • Uitvoering en kwaliteitsbewaking.

Deze opleiding staat onder toezicht van het Nederlands Instituut voor de Lastechniek (NIL) en wordt gegeven overeenkomstig de richtlijn van de European Federation for Welding, Joining and Cutting (EWF).

Inhoud opleiding IWP

 • Lasprocessen en apparatuur.
 • Materialen en materiaalgedrag bij het lassen.
 • Constructie en ontwerp.
 • Fabricage en toepassing.
 • Praktijk en demo’s (let op de praktijk is een verplicht onderdeel van de opleiding).
 • Examen.

Duur van de opleiding

De opleiding duurt 1 schooljaar (86 uur theorie) en een gedeelte praktijk overdag.

De studiebelasting buiten de lessen om bedraagt voor deze cursus c.a. 2 uur per week.*

Data en lestijden

Zie de opleidingskalender voor wanneer en waar de lascursus gegeven wordt.

Examen

De cursus wordt afgesloten met een theorie- en praktijkexamen. Deze worden afgenomen door het NIL (Nederlands Instituut voor de Lastechniek). Bij voldoende resultaat verstrekken zij het internationale diploma International Welding Practitioner.

Certificaten / Diploma

Na afronding ontvang je het IWP-diploma.

Aanmelden of meer informatie

Hebben we je overtuigd of wil je meer informatie over deze opleiding? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer: 088-1344555, of stuur een e-mail naar info@lasinstituut.nl.

Direct inschrijven

Toelating

Toelatingseisen

Het overleggen van een kopie van:

 • Het diploma EWF/IIW-diploma Pijplasser.
 • Een diploma dat op 1 maart van het examenjaar geldig is.
 • Lasserskwalificatiecertificaat EN ISO 9606-1 / EN 287-1 in H-L045 ss nb, of dit certificaat onder ASME IX 6G.
 • Lasserskwalificatiecertificaat EN ISO 9606-2/ EN 287-1 in H-L045 ss nb, of dit certificaat onder ASME IX 6G.
 • Lasserskwalificatiescertificaat PE ss nb ISO 9606/ EN 287-1/ ASME IX in ten minste 1 lasproces.
 • Lasserskwalificatiescertificaat PC en een lasserskwalificatie-certificaat PF ss nb beide volgens ISO 9606/ EN 287-1/ ASME IX in ten minste 1 lasproces.

Boven genoemde certificaten in combinatie met:

 • Een diploma NIL niveau 3 (gronddiploma).
 • Een diploma NIL niveau 4 (vakdiploma).
 • Een theorie-verklaring EWF/IIW Pijplasser.
 • Minimaal 2 jaar werkervaring en een aanbevolen leeftijd van minimaal 21 jaar.
 • Het Curriculum Vitae van de kandidaat met relevante werkervaring en opleidingen.
 • Een door de huidige werkgever afgegeven en getekende functiebeschrijving van de kandidaat met daarin aangegeven de lasprocessen die de kandidaat last en heeft gelast.

Uitzonderingen: Aan de examencommissie kan een verzoek tot toelating tot de opleiding en het examens worden voorgelegd. Getoetst wordt op aanwezige kennis en relevante werkervaring, de commissie bepaalt op welke wijze getoetst wordt. Personen die niet voldoen aan de toelatingsvoorwaarden kunnen door de opleidingsinstelling als gast tot de opleiding worden toegelaten maar mogen niet deelnemen aan het examen.