Orbitaal lassen

Hoog slagingspercentage
NIL-erkend diploma
Extra veel praktijkles
Flexibele tijden
Ook op locatie

Orbitaal lassen

Onze opleidingen:

Orbitaal lassen, open kop ? single layer

Orbitaal lassen, gesloten kop

Combinatie Orbitaal lassen, open en gesloten kop

Certificaat operator conform de NEN-EN 14732

Certificaat lassen open kop conform de NEN-EN 14732

Certificaat lassen gesloten kop conform de NEN-EN 14732

Onze certificeringen:

Wat is Orbitaal lassen?

Orbitaal lassen is een relatief nieuw proces, waarbij het lassen volledig is geautomatiseerd. De naam van dit proces dankt het aan de machine die hierbij wordt gebruikt. Het Engelse orb of orbit betekent baan, verwijzend naar de baan die de gemechaniseerde lastoorts aflegt.

Deze vorm van lassen kan worden beschouwd als geautomatiseerd TIG lassen, en worden toegepast op buizen, pijpen en overige ronde materialen. Het lassen gebeurt in een rechte baan rondom een buis en zorgt voor een snelle en nauwkeurige lasverbinding.

Orbitaal lassen is een erg schoon en nauwkeurig proces, wat het uitermate geschikt maakt voor bijvoorbeeld het lassen van buizen in de voedingsmiddelenindustrie of petrochemie. De apparatuur die wordt gebruikt voor Orbitaal lassen is kostbaar, maar het rendement voor met name grotere bedrijven kan erg hoog zijn.

Het daadwerkelijke laswerk wordt bij dit proces dan wel door een machine uitgevoerd, er zijn evengoed bekwame mensen nodig om de machine te bedienen. Een bediener van dergelijke machines noemen we een operator. Evenals bij handmatige lasprocessen, is voor Orbitaal van het NEN e.e.a. genormeerd aan de hand van de NEN-EN-ISO 14732. Het is ook voor Orbitaal lassen dus mogelijk (en in bepaalde situaties zelfs verplicht) om specifieke operator certificaten te halen.

Welke vormen van Orbitaal lassen zijn er?

In het Orbitaal lassen maken we onderscheid tussen twee vormen:

  • Open kop
  • Gesloten kop

Het Orbitaal machines met een gesloten kop wordt ook wel aangeduid met een casetteklem, welke een volledig afgesloten ruimte cre?ert om de las heen en de las beschermt door middel van beschermgas. Bij een open kop is het risico op vervuiling in de las groter, maar daar staat tegenover dat in tegenstelling tot een gesloten kop, maar één van de aan elkaar te lassen onderdelen een rechte kant moet hebben. Ook kan de operator wanneer hij gebruikmaakt van een open kop, beter zien wat er in de las gebeurt.

Voordelen van orbitaal lassen

Orbitaal lassen heeft voordelen ten opzichte van andere lasprocessen. Het belangrijkste voordeel is de hoge kwaliteit van de lassen. De doorlas is perfect waardoor buizen en leidingen die middels dit systeem met elkaar zijn verbonden, geschikt zijn voor de farmacie en zuivelindustrie. Daarnaast kan met een orbitaalsysteem snel gewerkt worden. Bij handmatig lassen is men doorgaans veel tijd kwijt om een goede las te leggen tussen twee buizen en moeten de buizen bij het handmatig lassen vaak op een manipulator worden geplaatst waarbij de buizen ronddraaien. Bij een orbitaal lassysteem is dit niet nodig omdat de lasboog 360 graden draait om de buizen. Wanneer het systeem goed is ingesteld kan er een continu?teit worden gecre?erd in de kwaliteit van de gelaste producten. Het orbitaalsysteem hoeft niet iedere keer weer opnieuw te worden aangepast behalve wanneer er sprake is van een andere wanddikte, materiaalsoort of diameter.

Operator certificaat halen

Als operator kun je voor beide vormen van Orbitaal operator certificaten behalen. Bij De Groot LPMW Lasinstituut faciliteren we de volgende Orbitaal opleidingen:

  • Operator Orbitaal.
  • Orbitaal lassen, open kop ? single layer.
  • Orbitaal lassen, gesloten kop.
  • Combinatie Orbitaal-lassen open en gesloten kop.

Schrijf je direct in voor een opleiding Orbitaal lassen.