Verlengen lasserskwalificaties

Hoog slagingspercentage
NIL-erkend diploma
Extra veel praktijkles
Flexibele tijden
Ook op locatie

Een lasserskwalificatie verkrijgen is één, het behouden van de geldigheid van een lasserskwalificatie certificaat is zeker zo belangrijk. Wij houden in de gaten wanneer een verlenging nodig is en nemen contact op om de verlenging te realiseren.

Hiertoe dient de lasser aan te tonen dat hij de afgelopen periode werkzaam is geweest binnen het geldigheidsgebied van zijn kwalificatie en goedgekeurde lassen heeft afgeleverd. Indien dit het geval is wordt de kwalificatie verlengd, zo niet, dan dient de lasser een testlas te maken die bij goed resultaat verlenging alsnog mogelijk maakt.

Afhankelijk van de lasserskwalificatie dient dit halfjaarlijks of om de twee jaar te gebeuren

Verlenging van de lasserskwalificatie (punt 9.3 volgens EN-ISO 9606-1). Elke 2 jaar moeten er twee lassen worden gemaakt tijdens de laatste 6 maanden van de geldigheidsperiode worden beproefd door middel van radiografisch of ultrasoon onderzoek of destructief onderzoek en worden geregistreerd. De aanvaardbaarheidseisen voor onvolkomenheden moeten overeenkomstig hoofdstuk 7 volgens EN-ISO 9606 zijn. De beproevingsresultaten moeten aantonen dat de lasser met inachtneming van de oorspronkelijke lasomstandigheden heeft gewerkt, met uitzondering van de dikte en de uitwendige diameter.

Deze proef verlengt de kwalificaties van de lasser voor een volgende 2 jaar.

Kosten verlengen lasserskwalificatie

De kosten zijn afhankelijk per norm en soort verbinding zoals :
FW = Hoeklas
BW = Stompe las
P = Plaat
D = uitwendige pijpdiameter buis

We brengen graag een offerte uit voor het verlengen van de lasserskwalificatie(s).