Lasspecialist (IWS)

Hoog slagingspercentage
NIL-erkend diploma
Extra veel praktijkles
Flexibele tijden
Ook op locatie

Wanneer en waar?

Locatie: Breda – Oktober 2024 – Avondopleiding wekelijks + 11 middagen
Locatie: Tiel – Oktober 2024 – Avondopleiding wekelijks + 11 middagen

De groepsgrootte varieert van minimaal 6 tot maximaal 14 personen

Voor wie

Een opleiding van lastechnisch kader voor medewerkers die in een bedrijf belast zijn met leidinggeven aan en toezichthouden op de praktische werkzaamheden bij het lassen van verschillende materiaalsoorten en verschillende lasprocessen zoals:

 • Voorbereiding;
 • Vervaardiging;
 • Kwaliteitsbewaking;
 • Lasprocessen;
 • Bedrijfstechnische facetten van het lassen bij het productieproces.

Inhoud opleiding IWS

 • Lasprocessen en apparatuur.
 • Materialen en materiaalgedrag bij het lassen.
 • Constructie en ontwerp.
 • Fabricage en toepassing.
 • Praktijk en demo’s.

Duur van de opleiding

Het betreft een 1-jarige opleiding van in totaal 120 uur. Indien je niet beschikt over een IWP diploma dan wordt de opleiding verlengt naar 2 jaar (222 lesuur), waarbij je in het eerste lesjaar een IWP diploma haalt en in het twee schooljaar IWS.

De studiebelasting buiten de lessen om bedraagt voor deze cursus c.a. 2 uur per week.*

Data en lestijden

Onze opleiding start weer op 10 oktober, op onze locatie te Breda

Opleidingslocatie

De opleiding wordt gegeven in ons trainingscentrum in Breda.

Examinering

De cursus wordt afgesloten met een theorie- en praktijkexamen. Deze worden afgenomen door het NIL (Nederlands Instituut voor de Lastechniek). Bij voldoende resultaat verstrekken zij het internationale diploma International Welding Specialist.

Certificaten / Diploma

Na afronding ontvang je in het eerste lesjaar een IWP-diploma en in het twee schooljaar het IWS-diploma.

Aanmelden of meer informatie

Hebben we je overtuigd of wil je meer informatie over deze opleiding?
Neem dan contact met ons op via telefoonnummer: 088-1344555, of stuur een e-mail naar info@lasinstituut.nl.

Direct inschrijven

Toelating

Toelatingseisen

Deze opleiding staat onder toezicht van het Nederlands Instituut voor de Lastechniek (NIL) en wordt gegeven overeenkomstig de richtlijn van de European Federation for Welding, Joining and Cutting (EWF).

Let op: de opleiding zoals wij deze aanbieden is de eenjarige opleiding IWS, waarbij men kan instromen indien men beschikt over een IWP diploma.

Specifiek:

 • 1e leerjaar van de IWP/IWS opleiding bestaat minimaal 146 lesuren wordt afgesloten met een IWP examen. Toelating hiervoor is beschreven bij IWP.
 • 2e leerjaar is een doorlopend opleidingstraject van de IWS opleiding en bestaat minimaal uit 96 lesuren. Toelating tot het tweede leerjaar kan alleen als aan alle toetsingsvoorwaarden wordt voldaan.
 • Het Curriculum Vitae van de kandidaat met minimaal 2 jaar werkervaring in de lastechniek.
 • Een door de huidige werkgever afgegeven en getekende functiebeschrijving van de kandidaat.
 • Een IWP-diploma.
 • EQF level 3 betreft MBO3, Secundair leerling wezen, LBO-B opleidingen in technische richtingen (EQF level 4 betreft MBO4, LTS).

Uitzonderingen:

 • Aan de examencommissie of een vertegenwoordiging hiervan kan een verzoek tot toelating tot de opleiding en het examen worden voorgelegd. Getoetst wordt op aanwezige kennis en relevante werkervaring van minimaal 6 jaar. De commissie bepaalt op welke wijze getoetst wordt. Aan deze toetsing kunnen kosten verbonden zijn.
 • Personen die niet voldoen aan de toelatingsvoorwaarden kunnen door de opleidingsinstelling als gast tot de opleiding worden toegelaten maar mogen niet deelnemen aan het examen.
 • Om tot het examen te worden toegelaten moet de kandidaat aan de genoemde toelatingsvoorwaarden van de opleiding voldoen en een verklaring kunnen overleggen van de opleidingsinstelling waaruit blijkt dat hij het betreffende hoofdonderwerp van het theoretische gedeelte van de opleiding voor minimaal 90% heeft gevolgd.