Wat doet een lab?

Hoog slagingspercentage
NIL-erkend diploma
Extra veel praktijkles
Flexibele tijden
Ook op locatie

NDO en DO: Beoordeling van lastechniek

Wanneer je als lasser of las-technisch personeel werkzaam bent, is de kans groot dat je direct of indirect wel eens in aanraking bent gekomen met een laboratorium. In het kader van de veiligheid en kwaliteit ben je in Nederland verplicht om bepaalde werkzaamheden uit te voeren conform de daarvoor gestelde normen.

Om er zeker van te zijn dat de lasverbindingen die bij een constructie of product gelegd worden kwalitatief in orde zijn, zijn verschillende onderzoeksmethoden ontwikkeld. Deze onderzoeksmethoden zijn opgedeeld in twee categorie?n: NDO (Non Destructief Onderzoek) en DO (Destructief Onderzoek). Het grootste verschil tussen deze verschillende typen onderzoek vormen, is dat bij NDO het proefstuk niet hoeft te worden beschadigd of kapot gemaakt om het onderzoek te kunnen uitvoeren.

Bij DO wordt het materiaal beproefd door hierop verschillende krachten uit te oefenen, bijvoorbeeld aan de hand van een breek- of trekproef. Bij deze vormen van onderzoek wordt vaak mechanische apparatuur gebruikt die niet zomaar op locatie kan worden toegepast. Dit betekent dat voor DO het te beproeven materiaal in de norm altijd naar het laboratorium moet worden gestuurd. Bij NDO kan het onderzoek vaak plaatsvinden op locatie en wordt soms in-house iemand opgeleid om deze onderzoeken te kunnen uitvoeren.

Waar zijn deze laboratoriums gevestigd?

Binnen Nederland zijn diverse partijen actief die geaccrediteerd zijn om dergelijke DO/NDO onderzoeken te kunnen en mogen uitvoeren. Enkele bekende voorbeelden hiervan zijn; Element, SGS en MME.

Deze partijen hebben verschillende laboratoria verspreid door Nederland. Deze laboratoria hebben accreditatie om zowel conform ISO als AWS en ASME te testen. In sommige gevallen zijn aanvullende testen nodig, om aan de wensen van de opdrachtgever te voldoen.

Leren beoordelen: NDO-opleidingen

Zoals eerder benoemd zijn voor DO niet direct opleidingen beschikbaar, daar waar dit voor NDO wel degelijk mogelijk is. Voor de verschillende onderzoeksmethoden zijn diverse opleidingen beschikbaar die je in staat stellen om zelfstandig dergelijke inspecties uit te voeren. Denk hierbij aan een opleiding voor MT, PT en UT. Verreweg de meest voorkomende opleiding voor NDO in Nederland is de Visueel Lasinspecteur lvl 2 (VT-w2). Deze opleiding tot Visueel Lasinspecteur is bijzonder populair, gezien veel bedrijven binnen de lastechniek frequent een beroep (moeten) doen op een Visueel Lasinspecteur. Afhankelijk van de regelmaat waarmee dit voorkomt is het voor een organisatie soms voordeliger om een externe instructeur in te huren.

Bekijk hier een overzicht van onze inspectieopleidingen, of neem voor vragen omtrent NDO of DO contact op met ons secretariaat.