Wat is een WPS of LMB?

Hoog slagingspercentage
NIL-erkend diploma
Extra veel praktijkles
Flexibele tijden
Ook op locatie

WPS en Lasmethode Beschrijving (LMB)

Om werkprocessen binnen de lastechniek goed te documenteren en te kunnen certificeren, dienen deze officieel te worden vastgelegd aan de hand van een WPS of LMB. WPS staat voor Welder Procedure Specification en een andere benaming die je hiervoor zult tegenkomen is een LMB of Lasmethodebeschrijving.

Op dit WPS- of LMB document staan de verschillende eigenschappen van de laswerkzaamheden. Het gaat hierbij onder meer om het materiaal dat wordt gebruikt, de gehanteerde las positie, de instellingen van de machine (zoals amperage, voltage, draadsnelheid), of er enkel- of meerlaags gelast wordt en wat voor type lasverbinding het betreft.

Een LMB kan worden opgesteld door het bedrijf zelf, maar hiervoor kan ook externe organisatie worden geraadpleegd. Deze LMB wordt doorgaans opgesteld door iemand die hiervoor de nodige training heeft ontvangen gedurende een van de kaderopleidingen. Over het algemeen behoort dit tot het takenpakket van de lastechnicus of lascoördinator.

Hoe ziet een WPS eruit?

Een WPS is een schematisch overzicht van de uit te voeren werkzaamheden, waarbij een vaste structuur wordt gevolgd. Deze kan per organisatie iets variëren, maar dient aan specifieke uniforme voorwaarden te voldoen.

Zo dient deze te worden voorzien van een technische tekening, die aangeeft hoe de las eruit moet komen te zien. Verder is deze voorzien van een uniek documentnummer en dienen alle verplichte parameters op de LMB te worden vermeld. Tijdens de lasopleidingen bij De Groot LPMW Lasinstituut wordt de lassers geleerd om te werken aan de hand van een WPS.

Ook tijdens de kaderopleidingen wordt hier aandacht aan besteed, en wordt tevens geoefend met het opstellen van een WPS. Daarnaast organiseren wij jaarlijks diverse workshops, waarin wordt geoefend met het aflezen en opstellen van een LMB. Meer informatie hieromtrent kun je terugvinden op deze pagina op onze website.

Moet ik een WPS zelf opstellen?

Zoals hierboven reeds aangegeven is het niet verplicht om een WPS zelf op te stellen, maar kun je hiervoor ook een beroep doen op een externe organisatie. Daarnaast zijn er verschillende tools beschikbaar die je hierbij kunnen assisteren. Onder andere vanuit het NIL (Nederlands Instituut voor Lastechniek) wordt software beschikbaar gesteld, die het kinderlijk eenvoudig maakt om aan de hand van de geldende parameters een WPS op te stellen. Ook kan een WPS soms worden overgenomen vanuit een andere organisatie.

Voor meer vragen over de WPS of LMB kun je contact opnemen met een van onze specialisten.

Terug naar de kennisbank