Certificaat NEN-EN-ISO voor lassen van betonstaal in de constructie

Hoog slagingspercentage
NIL-erkend diploma
Extra veel praktijkles
Flexibele tijden
Ook op locatie

Sinds de invoering van CE-markering in Nederland in 2014, is certificering van laswerkzaamheden een standaard onderdeel geworden van het voortraject voor een heleboel industrieën. Ook voor de bouw & constructie worden vanuit Europese commissies de regels aangescherpt. Voor het lassen van betonstaal in de productie, dient tegenwoordig dan ook een certificaat voor lassen van betonstaal te worden behaald.

Een certificaat voor lassen van betonstaal kan (en moet in sommige gevallen) op twee niveaus worden bemachtigd. Aan de hand van een zogeheten Lasmethodekwalificatie of ‘LMK’ kan door een bedrijf worden aangetoond dat het over de juiste kennis en middelen beschikt, om de desbetreffende werkzaamheden op een kwalitatief goede en verantwoorde manier uit te voeren.

Wanneer de procedure is geslaagd en het certificaat voor lassen van betonstaal behaald is, kan de organisatie haar lassers laten kwalificeren. De lasser toont aan de hand van een Lasserkwalifciatie of ‘LK’ aan over de vaardigheden te beschikken om de werkzaamheden verantwoord uit te voeren. De certificaten op persoonsniveau dienen halfjaarlijks te worden verlengd, om te waarborgen dat het niveau van de werkzaamheden nog altijd behaald wordt.

Bij het Lasinstituut kwalificeren we op alle niveaus, onder elke norm en op elke gewenste locatie binnen Nederland! Dit doen wij onder accreditatie van onze trouwe partner DNV, die ons gemachtigd heeft te acteren als beoordelaar en examinator. We beschikken over diverse eigen vestigingen in het land, en kunnen altijd langskomen op locatie voor een certificering, training, inspectie of advies.

Het Lasinstituut komt bij de meest uiteenlopende organisaties over de vloer, en is hierdoor goed op de hoogte van de hedendaagse processen in elke tak van de Lastechniek. Onder onze klanten zijn talrijke organisaties die actief zijn in de constructie, of op andere wijze te maken krijgen met de noodzaak voor het behalen van een certificaat voor lassen van betonstaal. Voor ons is dit dagelijkse kost, en we zijn dan ook graag jouw eerste aanspreekpunt!

Neem contact met ons op via 088-1344555 of stuur een mailtje naar info@lasinstituut.nl.

Meer over certificeren bij het Lasinstituut