Moet ik mij als lasser kwalificeren?

Hoog slagingspercentage
NIL-erkend diploma
Extra veel praktijkles
Flexibele tijden
Ook op locatie

Lascertificaat nodig?

Wanneer heb je als lasser nu precies een lascertificaat nodig? Zowel op bedrijfs- als persoonlijk niveau is het verplicht om las protocollen en werkzaamheden te documenteren. Wanneer een bedrijf een audit krijgt vanuit een keuringsinstantie is deze verplicht om aan te tonen dat de lassers voldoen aan de kwaliteitseisen. Een Lasserkwalificatie (of LK) toont aan dat hij of zij bekwaam is om specifieke laswerkzaamheden om een goede en veilige manier uit te voeren.

Een lasserkwalificatie is een document dat is afgeleid van een WPS, waarin staat vastgelegd welke werkzaamheden gecertificeerd kunnen worden uitgevoerd door de lasser in kwestie. Voor elke LK geldt een specifiek dekkingsgebied waarbinnen de lasser deze werkzaamheden mag uitvoeren. Deze range of dekkingsgebied wordt aangegeven op de LK.

Is een las kwalificatie verplicht?

Sinds 2014 is het in Europa verplicht om te voldoen aan de ISO 1090, wanneer je actief bent in staal of aluminium constructies. Dit houdt in dat onder andere alle werkprocessen moeten worden vastgelegd in een zogeheten kwaliteitshandboek of FPC.

Hoe word ik gecertificeerd lasser?

Als opleiding- en certificeringsinstituut krijgen wij regelmatig aanvragen binnen van kandidaten die graag willen worden opgeleid tot ?gecertificeerd lasser?. Nu is het uiteraard mogelijk om een training te faciliteren welke wordt afgesloten met een LK, maar gedurende deze training moet de focus worden gelegd op een specifiek certificaat.

Het is dus goed om na te denken over wat voor een LK je graag zou willen behalen. Wanneer je bijvoorbeeld in het bezit bent van een LK voor TIG-lassen van stalen plaat, ben je logischerwijs niet (passend) gecertificeerd wanneer een aanvraag binnenkomt voor het TIG-lassen van een RVS-buis. Gezien elk certificaat erg specifiek is, is behaal je een LK dan ook vaak reactief. Grotere bedrijven in de productie hebben vaak een bepaald profiel uitgewerkt voor hun lassers als het gaat om de opleidingen en certificeringen die voor hen relevant zijn. Je leidinggevende of opdrachtgever weet vaak of een lascertificaat nodig is.

Hoe verleng ik een LK?

Wanneer je in het bezit bent van een LK, is het van belang om te zorgen dat deze actueel wordt gehouden. Afhankelijk van het type certificaat dient een LK te worden verlengd aan de hand van halfjaarlijkse- en/of tweejaarlijkse verlengingen.

Lascertificaat nodigJe kunt een certificaat lassen voor 3 jaar, waarbij enkel halfjaarlijkse verlengingen van toepassing zijn, en deze hierna verloopt. Voordeel hiervan is dat de lasser in kwestie niet onder toeziend oog van een examinator/beoordelaar een proefstuk ter verlenging hoeft aan te bieden. Dit is bijvoorbeeld erg lastig wanneer een lasser werkzaam is in de offshore, of erg onregelmatig (qua tijd en/of locatie) werkt. Het is dan soms effici?nter om deze certificaten na drie jaar te laten verlopen en al dan niet opnieuw te behalen.

Voor een tweejaarlijkse verlenging gelden namelijk strengere regels dan wanneer je een LK halfjaarlijks wilt laten verlengen. Een LK kan halfjaarlijks verlengd worden op verschillende wijze:

  • Doorstempelen op basis van WPS
  • Aan de hand van een foto rapport
  • Aan de hand van een proefstuk

Ondanks dat de norm niet voorschrijft dat er een proefstukje moet worden aangeboden, kiezen sommige opdrachtgevers hier wel voor. Zo hebben zij meer zekerheid met betrekking tot het actuele niveau van de lasser in kwestie.

Een tweejaarlijkse verlenging van een LK moet altijd onder toezicht van de een beoordelaar/examinator plaatsvinden. Bij De Groot LPMW Lasinstituut kun je een LK behalen, verlengen en desgewenst laten beheren. Lees hierover meer via deze link.

Of ga direct naar onze eigen online certificatenbank Lascertificaat.nl