Wat doet een Visueel Lasinspecteur?

Hoog slagingspercentage
NIL-erkend diploma
Extra veel praktijkles
Flexibele tijden
Ook op locatie

Een visueel lasinspecteur is in staat om aan de hand van een kritische blik en eventueel het opmeten van bepaalde eigenschappen en onregelmatigheden, een oordeel te vellen over de kwaliteit van een lasverbinding.

Beoordeling van de las

Om de kwaliteit van de laswerkzaamheden binnen een organisatie te kunnen waarborgen, kunnen lassen worden onderzocht aan de hand van verschillende onderzoeksmethoden. Hiervoor worden diverse (soms vrij complexe) technieken toegepast, die de inspecteur in staat stellen om de kwaliteit van een las te beoordelen.

Las onderzoek

Hierbij kun je denken aan magnetisch onderzoek, ultrasoon onderzoek, penetrant onderzoek en andere onderzoeksmethoden. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen DO en NDO, wat staat voor “destructief onderzoek”? en “non-destructief” onderzoek. De voornaamste of meest gebruikte vorm van NDO is Visuele Lasinspectie, welke wordt uitgevoerd door een gecertificeerd visueel lasinspecteur.

Hoe wordt je visueel lasinspecteur?

Om visueel lasinspecteur te kunnen worden, dien je hiervoor in het bezit te zijn van een geldig certificaat, welke middels het doorlopen van een aantal specifieke opleidingen kan worden behaald. De meest gekozen opleiding op het gebied van visuele lasinspectie in Nederland is de VT-w2. De VT-w2 is een afgeleide van de VT-2, en is volledig toegespitst op de lastechniek. Minder relevante zaken (zoals bijvoorbeeld corrosie) worden buiten beschouwing gelaten, en er wordt zowel klassikaal als individueel geoefend met het inspecteren van lasverbindingen.

Wat leer je tijdens een opleiding visueel lasinspecteur VT-w2?

De VT-w2 (of Visuele lasinspectie level 2) is een relatief korte opleiding waarin desondanks veel stof wordt behandeld. De opleiding is uitsluitend bedoeld voor professionals in de lastechniek en kan bij de Groot LPMW Lasinstituut worden gevolgd in zowel een dag- als avond-variant. Gedurende de dagopleiding van de VT-w2, word je in 5 lesdagen klaargestoomd voor zowel het theorie- als praktijkexamen. Bij de avondvariant van de VT-w2 betreft het in totaal 13 bijeenkomsten, gevolgd door een dag examens.

Wanneer je de opleiding VT-w2 tot een succesvol einde hebt gebracht, mag je jezelf visueel lasinspecteur noemen. Je bent vanaf dit moment in staat om zelfstandig inspecties binnen en buiten de organisatie uit te voeren en deze officieel te documenteren. Dit in tegenstelling tot de VT-w1, waarbij je als visueel lasinspecteur level 1 geen officiële inspectierapporten kunt indienen of documenteren.

Deze opleiding is dan ook vooral bedoeld voor professionals die puur wat meer theoretische kennis in huis willen hebben, of voor lassers die in staat willen zijn hun eigen werk te controleren. Overigens hoef je om deel te mogen nemen aan de VT-w2 geen VT-w1 certificaat nodig. In de meeste gevallen adviseren wij dan ook om te kiezen voor de VT-w2, gezien je als visueel lasinspecteur level 1 alsnog de volledige opleiding VT-w2 dient te doorlopen om visueel lasinspecteur level 2 te worden. Andere opleidingen die je kunt volgen om visueel (las)inspecteur te worden zijn CSWIP en de eerdergenoemde VT-2.

Een overzicht van onze visuele lasinspectie opleidingen kun je hier terugvinden.