Wat is een LK?

Hoog slagingspercentage
NIL-erkend diploma
Extra veel praktijkles
Flexibele tijden
Ook op locatie

Wat is een lasserkwalificatie (LK) en wanneer is het nodig?

Een lasserkwalificatie wordt door lassers en bedrijven gebruikt om aan te tonen dat de lasser in kwestie vaardig is in lastechnieken die tijdens de LK zijn getest.

Sinds 2014 is het verplicht voor bedrijven om hun constructies met CE-markering te verschepen. Om aan deze CE-markering te voldoen dient te worden zijn voldaan aan een aantal eisen. Zo is het bijvoorbeeld verplicht om alle processen en protocollen vast te leggen in een zogeheten kwaliteitshandboek, en dien je te zorgen dat alle lassers beschikken over een geldige LK voor de werkzaamheden die zij verrichten.

Zo’n lasserkwalificatie kan door een lasser worden behaald aan de hand van een beproeving. Deze beproeving wordt afgenomen door een extern iemand, die is geaccrediteerd om op te treden als examinator/beoordelaar. Door lassers te verplichten om in het bezit te zijn van een lasserkwalificatie voor de werkzaamheden die ze verrichten, wordt het risico op kwalitatief slechte lasverbindingen geminimaliseerd.

Hoe ziet een lasserkwalificatie eruit?

Een lasserkwalificatie is een certificaat met daarop informatie over de lasser en de werkzaamheden waarvoor hij/zij zich heeft gekwalificeerd. Deze informatie wordt samengesteld op basis van de WPS (Welder Procedure Specification) die is gebruikt om de beproeving te doen. Hierop staan de parameters vermeld waarmee de las tot stand is gebracht. Hierbij kun je denken aan instellingen van de machine (voltage, amperage, draadsnelheid, etc.), eventuele voor- of nabewerkingen, lasposities en materiaalgegevens.

Nadat de lasser de LK onder toeziend oog van een beoordelaar/examinator heeft gelast, wordt het proefstuk (of proefstukken) naar het lab gestuurd om daar te worden onderworpen aan verschillende onderzoeken. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van verschillende typen onderzoeksmethoden.

Welke onderzoeken voor de lasserkwalificatie worden uitgevoerd is afhankelijk van de vereisten die zijn bepaald in de norm, en eventuele aanvullende eisen vanuit de opdrachtgever.

Op welke locaties kan ik een LK halen?

Het behalen van een lasserkwalificatie moet plaatsvinden op een locatie die voldoet aan alle kwaliteits- en veiligheidseisen die zijn opgenomen in de norm. Dit kan dus zijn bij een hiervoor gemachtigd opleidings- of certificeringsinstituut, maar mag ook plaatsvinden in de eigen werkplaats of op locatie. Eventueel kan in de aanloop naar een dergelijke kwalificatie een stukje training gewenst zijn.

Hiervoor kun je bij het Lasinstituut terecht. Desgewenst kan eerst aan de hand van een testdag worden bepaald hoe een dergelijk trainingstraject eruit zou moeten zien. Meer informatie over het behalen van een lasserkwalificatie of LK vind je hier.