Wat is een LMK?

Hoog slagingspercentage
NIL-erkend diploma
Extra veel praktijkles
Flexibele tijden
Ook op locatie

Wat is een lasmethodekwalificatie?

Een Lasmethodekwalificatie (LMK) is een document dat wordt opgesteld aan de hand van een lasmethode beschrijving. In het Engels is het een WPS; Welding Procedure Specification. Op deze documenten staan alle parameters vastgelegd die van toepassing zijn op de te certificeren laswerkzaamheden.

Hierbij kun je denken aan het materiaal dat wordt gebruikt, in welke positie het proefstuk gelast wordt, hoe de machine staat ingesteld en wat voor type verbinding het betreft. Op basis van deze WPS wordt voor deze specifieke werkzaamheden een beproeving georganiseerd, bij de klant op locatie of bij een certificerend instituut.

Wanneer je als bedrijf laswerkzaamheden uitvoert, is het sinds 2014 verplicht om je hiervoor te certificeren. Certificeren van procedures doen we binnen de lastechniek aan de hand van een zogeheten Lasmethodekwalificatie (LMK).

Er kan een beroep worden gedaan op een interne of externe lasser om de beproeving te doen. Deze beproeving wordt te allen tijde bijgewoond door een professional die hiervoor gemachtigd is door een geaccrediteerde organisatie. Bekende voorbeelden hiervan zijn DNV, Lloyd’s en TUV. Wanneer de proefstukken zijn gelast, worden deze naar een hiertoe bevoegd laboratorium gestuurd.

Hoe wordt een las methode kwalificatie getest?

In het laboratorium wordt aan de hand van diverse beproevingen vastgesteld of de kwaliteit van de las voldoende is. Hiervoor kan een beroep worden gedaan op twee vormen van onderzoek DO (Destructief Onderzoek) en NDO (Non Destructief Onderzoek).

Afhankelijk van de parameters van de las, is vooraf bepaald welke onderzoeken vereist zijn voor de desbetreffende LMK. In de regel geldt dat hoe complexer de werkzaamheden en het materiaal zijn, des te uitgebreider de onderzoeken die hiervoor moeten worden uitgevoerd zijn.

Bij NDO kun je denken aan visueel onderzoek, penetrant onderzoek, magnetisch onderzoek, ultrasoon onderzoek en radiografisch onderzoek. De lasverbinding hoeft niet te worden beschadigd of zelfs kapotgemaakt om de benodigde informatie uit het onderzoek te halen. Bij DO wordt vastgesteld door bepaalde krachten uit te oefenen op de lasverbinding getest of deze kwalitatief deugd. Hierbij kun je denken aan trekproeven, breekproeven, of spanningsproeven.

Wat moet ik doen om een LMK voor mijn bedrijf te realiseren?

Om een LMK te behalen, dien je allereerst te weten welke werkzaamheden precies gekwalificeerd moeten worden. Dit doe je aan de hand van een p-WPS of pre-WPS, welke na goedkeuring kan worden omgezet in een definitieve WPS. In de WPS staat precies vastgelegd voor welke werkzaamheden de LMK wordt afgenomen. Vervolgens dient een kwalificatie te worden ingepland, welke moet worden gefaciliteerd met gestempeld examenmateriaal. Hierbij dient een professional aanwezig te zijn die onder directe accreditatie staat van een van eerdergenoemde organisaties.

Bij het Lasinstituut hebben wij verschillende getrainde professionals in dienst die gemachtigd zijn vanuit DNV om te acteren als examinator en beoordelaar bij het afnemen van een LK of LMK. Ook kunnen wij desgewenst een lasser sturen die in staat is om de LMK voor je organisatie te lassen (dit kan interessant zijn wanneer de werkzaamheden in kwestie worden uitgevoerd door een externe lasser).

Heb je een aanvraag voor een LK of LMK? Ga direct naar deze pagina op onze website.