Wat is NDO?

Hoog slagingspercentage
NIL-erkend diploma
Extra veel praktijkles
Flexibele tijden
Ook op locatie

Wat is Non Destructief Onderzoek (NDO)?

NDO staat voor Non Destructief Onderzoek. Dit houdt in dat bij een las proefstuk niet hoeft te worden gebroken om meer informatie uit de las te halen. Een van de grote voordelen hiervan is dat werkstukken in bepaalde gevallen ook na montage/assemblage nog beoordeeld kunnen worden.

De Engelse benaming voor NDO is NDT, wat staat voor Non Destructive Testing. NDO wordt toegepast in de lastechniek om tijdig fouten in een product, constructie of materiaal te constateren. NDO kan worden toegepast op verzoek van de uitvoerder, maar ook wettelijk verplicht zijn gesteld door een keuringsinstantie. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het behalen van specifieke certificaten in de lastechniek.

Zowel bij het certificeren op bedrijfsniveau (aan de hand van een LMK), als op persoonsniveau (LK) moet aan de hand van een beproeving worden aangetoond dat de procedure uitvoerbaar is in zijn algemeenheid en specifiek door de lasser die hiervoor een certificaat wenst te behalen.

De verschillende vormen van NDO

NDO is een verzamelnaam van diverse technieken die worden toegepast om zonder een lasverbinding te kunnen beoordelen, zonder deze kapot te maken. Hieronder een overzichtje van de bekendste technieken:

  • Visueel onderzoek
  • Magnetisch onderzoek
  • Penetrant onderzoek
  • Radiografisch onderzoek
  • Ultrasoon onderzoek

Hoe wordt Non Destructief Onderzoek uitgevoerd?

De meeste onderzoeken binnen de lastechniek worden uitgevoerd in een laboratorium. Doorgaans wordt een proefstuk door de opdrachtgever naar een laboratorium gestuurd, waar het uitgebreid en veilig kan worden getest. Hiervoor zijn in Nederland diverse laboratoria waarop je een beroep kunt doen. Enkele bekende laboratoria die NDO en DO verrichten in Nederland zijn Element, MME en SGS. Overigens hoeft niet aan elk onderzoek een lab te pas te komen.

Ook op locatie kunnen vaak verschillende vormen van NDO worden uitgevoerd, en in sommige gevallen hebben bedrijven zelf iemand in dienst die bepaalde onderzoeken eigenhandig kan uitvoeren. Het gaat dan in de meeste gevallen om een stukje visuele inspectie.

Waar kun je een NDO certificaat halen?

Voor de verschillende onderzoeksmethoden zijn diverse opleidingen beschikbaar die je in staat stellen om zelfstandig dergelijke inspecties uit te voeren. Zo kun je een opleiding doen voor MT, PT en UT. Verreweg de meest voorkomende opleiding voor NDO in Nederland is de VT-w2.

Deze opleiding tot Visueel Lasinspecteur is bijzonder populair, daar veel bedrijven binnen de lastechniek regelmatig een beroep (moeten) doen op een Visueel Lasinspecteur. Afhankelijk van de frequentie waarin dit voorkomt is het voor een bedrijf soms goedkoper om een beroep te doen op een externe inspecteur.

Bekijk hier een overzicht van onze inspectieopleidingen, of neem voor vragen contact op met ons secretariaat.