VDL Her-certificering VT-w2

Hoog slagingspercentage
NIL-erkend diploma
Extra veel praktijkles
Flexibele tijden
Ook op locatie

VDL Her-certificering VT-w2

Ook voor het DNV certificaat VT-w2 dient jaarlijks een en ander te worden ondernomen om deze geldig te houden. Zo dient jaarlijks ten minste 1 inspectie te worden vastgelegd in het logboek en wordt de inspecteur geacht elk jaar zijn ogen te laten testen. In samenwerking met het Lasinstituut organiseert VDL jaarlijks voor haar medewerkers een aantal Terugkomdagen.

Elke 5 jaar wordt de kandidaat geacht met officiële documentatie aan te tonen dat hij/zij dit jaarlijks heeft getoetst, en na 10 jaar dienen ook bepaalde onderdelen van het examen opnieuw te worden afgelegd.

Voor de 10-jaarlijkse her-certificering organiseert het Lasinstituut namens VDL een her-certificeringsprogramma, bestaande uit 1 opfrisdag en 1 dag examen.

Aan te leveren documentatie

Onderstaande documentatie dient ingevuld en ondertekend te worden aangeleverd voorafgaand aan het her-examen. Deze documenten mogen worden verstuurd naar a.vanderveeken@lasinstituut.nl en a.dirkzwager@lasinstituut.nl.

Klik om te downloaden: MPCert-F-02_Werkgeversverklaring

Klik om te downloaden: Certificatieovereenkomst algemeen

Klik om te downloaden: Aanmeldformulier MPCert-F-03 (058)

Bekijk via onderstaand document de procedure voor verlengen van het certificaat VT-w2

De Groot LPMW Lasinstituut – Geldigheid certificaat visueel lasinspecteur level 2 (VTw-2)[2]

Kosten

De kosten voor de her-certificering bedragen € 900,- excl. BTW per kandidaat. Dit is inclusief de examenkosten.

Planning

September 2022

 

  • Vrijdag 16 september opfrisdag
  • Maandag 19 september examen

De opfrisdag en het examen vinden plaats van 9:00 tot 16:00 uur bij VDL Nederland aan de Hoevenweg 1 te Eindhoven

Annuleringsvoorwaarden

In geval van annuleren is LASINSTITUUT gerechtigd om de volgende kosten bij VDL in rekening te brengen:

  • – ?Bij annulering tot één maand voor aanvang van de opleiding: 0% van de opleidingsprijs;
  • – ?bij annulering tussen één maand en één week voor aanvang van de opleiding: 25% van de opleidingsprijs;
  • – ?bij annulering binnen één week voor aanvang van de opleiding: 50% van de opleidingsprijs.

Indien de eerste opleidingsdag heeft plaatsgevonden, is annulering niet meer mogelijk.

Indien Deelnemer door ziekte niet deel kan nemen aan de opleiding dient hij dit zo spoedig mogelijk aan LASINSTITUUT mee te delen. Deelnemer is in dat geval gerechtigd op een ander, in overleg met LASINSTITUUT vast te stellen, tijdstip alsnog aan de opleiding deel te nemen. Deelnemer dient in geval van ziekte een (huis)artsverklaring over te leggen waaruit blijkt dat hij daadwerkelijk door ziekte niet in staat is aan de opleiding deel te nemen.

Het staat VDL in geval van uitval vrij om vervangende kandidaten aan te dragen.

Lunch/Diner

Op de opleidingslocatie zullen water, koffie en thee beschikbaar zijn. Er wordt tevens gezorgd voor een lunch.

De Groot LPMW Lasinstituut

 

Astrid Dirkzwager

Opleidingsco?rdinator

088 – 13 44 555
a.dirkzwager@lasinstituut.nl

Jannes Ottevanger

Marketing & Sales Co?rdinator

088 – 13 44 555
j.ottevanger@lasinstituut.nl