Terugkomdag VT-w2 & EWCP

Er is een nieuwe pagina voor onze Terugkomdag! Klik op onderstaande button voor de actuele data en overige informatie

Klik hier voor actuele informatie!
AFAS Stadion
Presentatie Terugkomdag VT-w2

Over

Dit jaar staat onze Terugkomdag voor Lascoördinatoren EWCP, Visueel lasinspecteurs VT-w2 en QC-ers in het teken van de (gedeeltelijke) instorting van het dak van het AFAS Stadion te Alkmaar. Aan de hand van het onderzoeksrapport dat eerder dit jaar werd gepubliceerd, staan we stil bij de rol van foutieve lasverbindingen in de uiteindelijke instorting van het dak van het stadion.

Tijdens onze Terugkomdag Visuele lasinspectie VT-w2 & EWCP stellen we kandidaten in de gelegenheid aan hun verplichtingen te voldoen t.b.v. het in stand houden van het certificaat (VT-w2 of Certificaat van Vakbekwaamheid EWCP).

Zo kunnen Lascoördinatoren bij deelname aan deze door het NIL erkende bijeenkomst punten bijschrijven, en is er voor Visueel Lasinspecteurs (VT-w2) gelegenheid de verplichte inspecties uit te voeren voor het logboek. Ook is er een optometrist aanwezig, die kan voorzien in de vereiste jaarlijkse oogmeting. Daarnaast gaan we de stof opfrissen/uitdiepen aan de hand van een interessante lezing.

Het doel van onze Terugkomdag is drieledig;

– Lasinspecteurs & coördinatoren de gelegenheid bieden aan hun verplichtingen te voldoen t.b.v. het vakbekwaamheidscertificaat of certificaat VT-w2
– Kennis op peil houden/stof opfrissen middels de verdiepingsles van de bijeenkomst (thema dit jaar: AFAS Stadion te Alkmaar)
– Kennismaken/bijpraten en kennis delen met andere professionals uit de sector

De bijeenkomst is overigens voor iedereen toegankelijk, en niet enkel gereserveerd voor onze oud-cursisten!

Wil je een Terugkomdag Visuele Lasinspectie VT-w2, EWCP of QC organiseren in-company? Wij organiseren graag een bijeenkomst bij jullie op locatie! Neem contact op met onze binnendienst via 088-1344555 of stuur een mailtje naar info@lasinstituut.nl

Las fout
Fout in las
Las fouten

Programma

  • Presentatie over het Niet-destructieve onderzoek van het gedeeltelijk bezwijken van de dakconstructie van AFAS Station te Alkmaar
  • Een evaluatie van het gedeeltelijk bezwijken van de dakconstructie van het AFAS Stadion (AZ) te Alkmaar
  • Visuele inspectie eisen volgens EN 1090-2
  • Acceptatiecriteria conform EN-ISO 5817, en tabel 17 van de EN 1090-2
  • Verplichte jaarlijkse oogtest
  • Herhaling praktijk gedeelte visuele lasinspectie volgens EN-ISO 5817:2014
  • Opstellen van een inspectierapport
lasonvolkomenheden Terugkomdag
Lasfouten

Lasinstituut Inspectiepocket

Terugkomdag bij jullie op locatie?

Naast bovengenoemde data op onze eigen vestigingen, is het bij De Groot LPMW Lasinstituut altijd mogelijk een workshop of maatwerktraining in-house te verzorgen. Wil jij intern een Terugkomdag of andere workshop organiseren? Neem contact met ons op en informeer naar de mogelijkheden!

Kosten

Zie pagina Terugkomdag 2021 via de button bovenaan deze pagina