Home Rij 1

Zo boven zo beneden, unieke samenwerking zowel boven- als onderwater

Reparatiewerkzaamheden damwand Beatrixsluis te Nieuwegein

Logo C.O.W.
LPMW Lasinstituut
Lommers welding services B.V.

Dit voorjaar ontvingen wij vanuit inmiddels trouwe klant Duikbedrijf C.O.W. het verzoek om ondersteuning te bieden bij een interessant project. Het ging om herstelwerkzaamheden aan een damwand van de Beatrixsluis te Nieuwegein. De opdrachtgever stelde hoge eisen aan de reparatie, en wilde dit enkel onderbrengen bij een uitvoerder die gecertificeerd is volgens EN-ISO 3834-2, AWS D3.6 en de opereert conform de eisen in EN 1090-2.

?

Duikbedrijf C.O.W. BV is de enige partij in Nederland die naast het kwalificeren van lasmethoden en lassers conform AWS D3.6, voldoet aan de aanvullende eisen die zijn opgenomen in het moederbestek van Havenbedrijf Rotterdam.

COW onderwaterlassen Bus
Bus Lommers Constructielassers
Boot COW onderwaterlassen

Een lek in de damwand

 

Door een lek in de damwand, kon de grond achter de wand zich vermengen met het water en wegspoelen in het kanaal. Om de damwand te verstevigen en de constructie weer waterdicht te krijgen, moest een ongelijkzijdig hoekprofiel tegen de damwand worden geplaatst. Dit hoekprofiel bestond uit 8 delen, welke aan de hand van een stompe lasverbinding aan elkaar werden bevestigd.

 

Met een lengte van 10.50 meter, strekte dit profiel zich uit van 5 meter onderwater tot 5.5 meter boven water. Dit vereiste een samenwerking tussen specialisten in het onderwaterlassen, en bekwame constructielassers. Voor deze samenwerking hebben we de hoofdaannemer getipt in de richting van onze klant Lommers Welding Services.

 

Lommers Welding Services BV is FPC-gecertificeerd in het kader van de EN 1090-1 t/m uitvoeringsklasse 4 (EXC4) en EN-ISO 3834-2 gecertificeerd. De serie 3834-normen omschrijven de “Kwaliteitseisen voor smeltlassen van metalen”, waarbij 3834-2 het hoogste lasniveau is. Een harde eis voor de boven water laswerkzaamheden van dit project, was dat de uitvoerder gecertificeerd was conform EN 1090-1, op ten minste executieklasse niveau 3. Voor Lommers hebben we bij het Lasinstituut ondersteuning mogen bieden bij talrijke mooie projecten, en ook bij deze klus een prettige samenwerking gehad.

Oplasssen BMBE Damwand
Lasnaden Damwand
Lasnaad Elektrode

Ondersteuning vanuit het Lasinstituut

Onze eigen Technisch Directeur Marchel Kaspers fungeerde als de kwaliteitsman op lasgebied, als extern lascoördinator bij alle laswerkzaamheden zowel boven- als onderwater. Van de documentatie in de voorbereidingsfase tot het uitvoeren van de Visuele inspecties na uitvoering van de werkzaamheden. Hieronder een overzicht van de werkzaamheden die Marchel als extern Lasco?rdinator voor dit project heeft uitgevoerd:

 

 • Ondersteunen van- en adviseren op het gebied van kwaliteitseisen;
 • Kwaliteitsborging tijdens gehele productieproces;
 • Opstellen van het lasplan;
 • Opstellen Inspectie Test Plan (ITP);
 • Opstellen van de lasmethodebeschrijvingen (WPS-sen);
 • Toezien op de naleving na procedures tijdens fabricage (o.a. lasprocedures);
 • Aansturen lassers op locatie;
 • Visuele lasinspecties zijn uitgevoerd onder water volgens AWS D3.6 door middel videocamera;
 • Visuele lasinspecties boven water volgens EN-ISO 5817 Niveau B en de technische eisen EN 1090-2;
 • Eind inspecties uitvoeren en rapporteren;
 • Verzorgen einddocumentatie betreft project
Onderwater lasser COW
Onderwaterlassen duiker check
Onderwater lasser gaat water in

Hoe gaat dat in zijn werk?

Voor het vastleggen van een gedegen kwaliteitssysteem kunnen we putten uit de norm EN-ISO 3834.

EN-ISO 3834 ?Een internationaal erkend kwaliteitssysteem voor het lassen?

Afnemers van producten, waaraan laswerkzaamheden hebben plaatsgevonden, willen zekerheid over de productkwaliteit. Dit lijkt in de eerste opzicht logisch, maar in de lastechniek geldt de volgende regel:

?U weet pas of een las goed is, als deze destructief is onderzocht?.

De EN-ISO 3834-2 certificering is een internationaal erkend kwaliteitsborgingsysteem voor laswerken. Bedrijven tonen met het EN-ISO 3834-2 keurmerk aan dat zij voldoen aan de hoogste eisen rondom laswerk.

Eisen productieproces

Om te voldoen aan de certificering EN-ISO 3834-2 dient een bedrijf voor het productieproces een aantal stappen te doorlopen. Zo zijn de protocollen van voor, tijdens en na het productieproces vastgesteld. Door deze fases gedurende het gehele proces te honoreren, wordt een kwalitatief goed product vervaardigd en het aantal productiefouten geminimaliseerd.

Het is gebruikelijk om EN-ISO 9001 gecertificeerde bedrijven in te zetten voor het vervaardigen van producten. De afnemer heeft bij deze leveranciers meer zekerheid als het gaat om het gewenste kwaliteitsniveau.

De EN-ISO 9001 zegt echter niets over lassen, afgezien van het feit dat het een ?bijzonder proces? is. Dit is dan ook de reden dat afnemers van las-technische producten de EN-ISO 3834 certificering voorschrijven.

De EN-ISO 3834 garandeert dat een las-technisch bedrijf op een vastgesteld hoger niveau opereert. Alle fasen van het productieproces, de gebruikte materialen en technieken worden van begin tot eind zorgvuldig in ogenschouw genomen en gecontroleerd op beheersbaarheid. Deze certificering is internationaal erkend, en biedt afnemers meer zekerheid over de kwaliteit van de desbetreffende producten.

Onderwaterlasser te water
Duiker controlekamer Novasub
Lasnaad 4.0

EN-ISO 3834-2

Dit is een certificering van het laskwaliteitssysteem. De norm bestaat uit 3 verschillende niveaus, waarbij Lommers Welding Services BV gecertificeerd is voor het meest uitgebreide niveau: EN-ISO 3834-2.

De certificering houdt in dat wij, onder toezicht van onze lascoördinator, volgens goedgekeurde procedures, en met gekwalificeerde lassers werken. Met de norm EN-ISO 3834-2 is het mogelijk door middel van procedures, werkinstructies en controles, te komen tot een kwaliteitsborgingssysteem voor alle uit te voeren laswerkzaamheden.

Een EN-ISO 3834 gecertificeerd bedrijf werkt vanuit vastgestelde kwaliteitsprocedures.

Vanaf orderintake tot aan aflevering worden alle stappen volgens kwaliteitsprocedures uitgevoerd.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

 • Inzet van gekwalificeerd personeel voor lastoezicht;
 • Het werken met gecertificeerde lassers (LK)
 • Het lassen vanuit gecertificeerde lasvoorschriften (WPS)
 • Het lassen met gekwalificeerde lasmethoden (LMK)
 • Inzetten van gekwalificeerd NDO-personeel.
 • Het voldoen aan alle identificatie- en naspeurbaarheidseisen;
 • Het leveren van producten volgens alle wettelijke eisen en productspecificaties.

Een EN-ISO 3834 gecertificeerd bedrijf staat onder streng toezicht van een geaccrediteerde onafhankelijke derde keuringsinstantie. Aan de hand van audits, wordt regelmatig getoetst of de desbetreffende organisatie (nog steeds) conform de gestelde eisen opereert, en hierbij de meest actuele wijzigingen in de norm honoreert.

Ook vanuit normen zoals bijvoorbeeld de EN 1090 (uitvoering van staalconstructies) wordt de EN-ISO 3834 aangehaald om een zo?n hoog mogelijke kwaliteit na te streven.

Bent u voorbereid op de toetsing door een certificeringsinstantie?

De specialisten van De Groot LPMW Lasinstituut kunnen u adviseren en begeleiden bij het verkrijgen van de certificering op basis van de EN-ISO 3834-2 en het behalen van het EN-ISO 3834-certificaat. Op basis van onze jarenlange ervaring in diverse sectoren helpen wij u bij het opstellen van een (modulair) handboek, ondersteunen we bij de implementatie/kwalificatie van de lasmethoden (LMK/WPQR ? LK/WPQ) en de gekwalificeerde lascoördinatie volgens EN-ISO 14731.

Onze medewerker hebben de juiste kwalificaties en ervaring. Wij ondersteunen u bij de uitvoering van interne audits en inspecties en bij de voorbereidingen op de toetsing door externe instanties.

We leggen u graag de mogelijkheden uit. Neem vrijblijvend contact met ons op!

Leave a Reply