Home Rij 1Nieuws

Kwalificeren van procedures (LMK) en lassers (LK) bij VDL Steelweld

By 7 september 2021 No Comments

Kwalificeren van procedures (LMK) en lassers (LK) bij VDL Steelweld

Hoog slagingspercentage
NIL-erkend diploma
Extra veel praktijkles
Flexibele tijden
Ook op locatie
De Groot LPMW Lasinstituut
VDL

Kwalificeren van procedures (LMK) en lassers (LK) bij VDL Steelweld

VDL Steelweld in Breda is opgericht in 1965 en is actief op het gebied van productiesystemen, geautomatiseerde voertuigen, parkeersystemen, en verscheidene andere producten. Steelweld huisvest een slordige 500 medewerkers en levert producten en diensten in diverse branches.

Steelweld is gelegen op een spreekwoordelijke steenworp (nog geen kilometer) van ons hoofdkantoor te Breda, en was dan ook het eerste VDL-bedrijf waarmee wij zakendoen. De diensten die we leveren aan Steelweld variëren van NIL-lasopleidingen en kaderopleidingen tot certificeringen op bedrijfs- en medewerkersniveau. Sinds 2020 zijn we tevens wekelijks te vinden bij Steelweld voor allerhande las-technische zaken. Dit is vastgelegd in een zogeheten SLA (service level agreement), waarbij wij tegen vooraf overeengekomen condities onze professional(s) ter beschikking stellen aan de klant.

Aluminium frames voor buitenlandse opdrachtgever

Op moment van schrijven is onze gewaardeerde collega Sjoerd enkele dagen per week te vinden aan de Terheijdenseweg, waar momenteel hard gewerkt wordt om zowel de procedures als de lassers te kwalificeren ten behoeve van één van de projecten die op dit moment loopt. In samenwerking met Productiemanager Hans Vriens en een team van deskundigen geeft Sjoerd sturing aan de processen die moeten leiden tot een gestroomlijnde productie van een serie nieuwe aluminium frames voor een buitenlandse opdrachtgever. Het project wordt stapsgewijs uitgevoerd en vastgelegd in verslagen, projectplannen en op termijn in officiële las-technische documentatie (fabricagehandboek, lasplan, etc.).

In elke stap van het proces wordt uitvoerig gesproken over mogelijke werkwijzen, materialen en kwaliteitsbewaking, waarbij beproevingen en onderzoek moeten uitwijzen wat de meest levensvatbare methodiek is.  Zo wordt gesproken over mogelijke lasprocessen die worden toegepast; CMT-lassen, PMC-lassen en Puls-lassen. Interne (VDL) en externe (Lasinstituut) expertise zijn essentieel om vooraf specifieke mogelijkheden te kunnen opteren of juist uit te sluiten. Er wordt gekozen voor de Fronius TPS 500i, die aan elk van bovengenoemde lasprocessen gehoor geeft.

Europese normering en regelgeving als richtlijn voor kwaliteit en haalbaarheid

Het wiel hoeft niet altijd opnieuw te worden uitgevonden, en in internationale wet- & regelgeving staan bepaalde processen, werkwijzen en parameters duidelijk omschreven. De resultaten van interne las-technische onderzoeken worden getoetst aan de volgende criteria:

  • Lasproces volgens; NEN-EN-ISO 4063
  • Visueel uiterlijk volgens; NEN-EN-ISO 10042 Level B/C-NEN-EN-ISO 6520
  • DO/NDO onderzoek volgens; EN-ISO 3452-1/ISO 23277 (Penetrant testing ) ISO 17639(Macroscopisch onderzoek)
  • Laspositie volgens; NEN-EN-ISO 6947
  • Toortshoek
  • Materiaalkwaliteit volgens; NEN-EN-ISO 15608
  • Beheersbaarheid/Lasbaarheid
  • Plaatdikte; 2mm
  • Bescherm gas volgens; EN-ISO 14175:I1 99,998% Argon
  • Lastoevoegmateriaal volgens; EN-ISO 18273

Wanneer overeenstemming is bereikt over de toe te passen methoden en werkwijzen, kan de productie in gereedheid worden gebracht. De las-technische documentatie wordt opgesteld en het personeel wordt aan de hand van een korte gerichte training klaargestoomd voor de beproevingen.

Lasserskwalificaties ten behoeve van AGV’s

Naast het lopende project voor de aluminum frames hebben we vanuit Steelweld de opdracht gekregen om aanvullende kwalificaties te behalen ten behoeve van laswerkzaamheden aan hun welbekende AGV’s. Er moeten twee nieuwe procedures worden vastgelegd, en de lassers dienen aanvullende kwalificaties af te leggen om hun algemene inzetbaarheid te verhogen.

Eén van de lassers wordt gevraagd naast zijn eigen beproeving te dienen als uitvoerende kracht voor de methodekwalificaties, welke moeten onderbouwen dat de gekozen procedures veilig en kwalitatief goed kunnen worden uitgevoerd. In totaal worden door 9 lassers 28 beproevingen afgelegd (LK’s) en 2 lasmethodekwalificaties (LMK’s) uitgevoerd. Visuele inspectie en aanvullende onderzoeken in het laboratorium zullen dan moeten uitwijzen of de lassen kwalitatief volstaan.

Wij hebben er het volste vertrouwen in dat VDL Steelweld de kwalificaties behaalt, en op korte termijn met de productie kan starten!

Leave a Reply