Wat is BMBE-lassen?

Hoog slagingspercentage
NIL-erkend diploma
Extra veel praktijkles
Flexibele tijden
Ook op locatie

Elektrode-lassen of BMBE-lassen?

Wanneer je niet dagelijks met lassen te maken hebt, kan het goed zijn dat je nog niet eerder bent gestuit op de term BMBE-lassen. In de volksmond (en in de praktijk) wordt dan ook vaker gesproken over elektrode-lassen. BMBE-lassen staat voor ‘Booglassen Met Beklede Elektrode’ en is een relatief oud lasproces, maar wordt nog altijd veel toegepast. Het grootste voordeel van het BMBE-lassen, is dat er geen gebruik hoeft te worden gemaakt van een beschermgas. In plaats van beschermgas, wordt de las beschermd door legeringen in de bekleding van de elektrode. De afsmeltende bekleding van de elektrode creëert een zogeheten ‘slak’ die de las beschermt tegen eventuele vervuilingen. Dit maakt het BMBE-lassen uitermate geschikt voor laswerk dat buiten moet worden uitgevoerd. Elektrode- of BMBE-lassen wordt met name toegepast voor het ruwere laswerk. Hierbij kun je denken aan constructielassen of spoorbouw. Een ander voordeel van het BMBE-lassen is dat er sprake is van een hoge ‘neersmelt’. Doordat er gebruik wordt gemaakt van elektrodes met doorgaans grotere diameters dan bijvoorbeeld TIG of MAG lasdraden wordt er per ‘snoer’ meer materiaal toegevoegd. Hierdoor is het soms mogelijk om met BMBE-lassen een las in minder lagen te vullen dan met bijvoorbeeld TIG of MAG lassen. BMBE-lassen wordt in de praktijk ook wel aangeduid met procesnummer 111 of SMAW (Shielded Metal Arc Welding). Tijdens het theoriegedeelte van onze lasopleiding wordt hier dieper op ingegaan.

Hoe werkt BMBE-lassen precies?

Evenals TIG-, MIG- en MAG-lassen, scharen we BMBE-lassen onder de noemers booglassen en smeltlassen. Door de elektrode contact te laten maken met het proefstuk, wordt er een elektrische boog getrokken die zowel de elektrode als het proefstuk tot smelten brengt. Door het smelten van de bekleding van de elektrode komen gassen vrij die de las beschermen, en wat overblijft is een slak die de las tijdens het afkoelen/harden beschermt. Deze ‘slak’ dient na het lassen te worden verwijderd, en de afsmeltende elektrode moet steeds worden vervangen, wat BMBE-lassen een arbeidsintensief proces maakt. Tijdens een lasopleiding zal je ook hierin worden getraind. Verschillende elektrodes kunnen worden toegepast tijdens het BMBE-lassen. Er wordt in principe onderscheid gemaakt in een drietal categorieën, zijnde basisch, rutiel en cellulose. In onze lasopleiding maken we doorgaans gebruik van basisch en rutiel elektrodes.

Een lasopleiding BMBE bij het Lasinstituut

Wanneer je een NIL lasopleiding voor BMBE wilt volgen bij het Lasinstituut, kun je kiezen uit de niveaus 1 t/m 4. Is dit je eerste lasopleiding en heb je daarnaast nog geen ervaring opgedaan in de praktijk, dan adviseren wij je te starten bij de basis met een lasopleiding niveau 1. BMBE lassen is beslist niet de makkelijkste lasopleiding, en het raakvlak met bijvoorbeeld MAG of TIG-lassen is kleiner dan mogelijk bij andere processen het geval is. Wanneer je echter al enige ervaring hebt opgedaan met BMBE-lassen (tijdens een eerdere lasopleiding of in de praktijk) zou je de mogelijkheid kunnen verkennen op in te stromen op een hoger niveau. In principe geldt voor elke NIL lasopleiding een vrije instroom t/m niveau 3. Wanneer je twijfelt of een (hogere) lasopleiding voor jou haalbaar is, nodigen wij je graag uit voor een gratis testdag. Onze docent kan dan aan de hand van zijn bevindingen een advies uitbrengen, in het kader van een passende lasopleiding. Een volledig overzicht van onze NIL-opleidingen BMBE-lassen vind je hier.